Aktualności

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Aktualności

Dzień Patrona Szkoły 2020

Kategoria:

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

dzisiejszy dzień jest ważną datą w kalendarzu roku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie, ponieważ dzisiaj obchodzimy uroczystość Dnia Patrona Szkoły.

Lekcje wychowawcze poświęcone sylwetce i dokonaniom naszego patrona, Tadeusza Kościuszki już się pewnie odbyły bądź odbędą w najbliższym czasie.

Ja, w imieniu kadry kierowniczej, chciałabym życzyć, aby  ideały, jakie przyświecały naszemu patronowi, Tadeuszowi Kościuszce, były także realizowane przez całą społeczność szkolną.

Niech odwaga i determinacja w dążeniu do realizacji wzniosłych celów będą dla nas motywacją, by wytrwale i ufnie podejmować walkę o to, co dobre, piękne i mądre.

Wybór patrona to nie tylko wyraz hołdu składanego wielkiemu człowiekowi, ale przede wszystkim świadomy wybór własnych wartości, wskazanie kierunku pracy nad sobą. To okazja do refleksji nad światem własnych wartości i celów, które chcemy w życiu osiągnąć.

Tadeusz Kościuszko powiedział, że największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi.

 Niech więc każdy dzień nauki i pracy przynosi kolejne zwycięstwa nad sobą- byśmy stawali się lepszymi uczniami, nauczycielami, obywatelami, po prostu lepszymi ludźmi.

Arlena Krawczuk

dyrektor liceum

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W FORMIE STACJONARNEJ

Kategoria:

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W FORMIE STACJONARNEJ

Szanowni Państwo,

Rodzice, Uczniowie, Pracownicy Szkoły,

Zarządzeniem Nr 25/20  z dnia 08 października 2020 r. dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie, po wyrażeniu zgody przez organ prowadzący i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego we Włodawie

zawieszam w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki wszystkie zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej od 09.102020 r do 16.10.2020 r.

Zawieszenie zajęć wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jednocześnie informuję, że  w ww. terminie zajęcia będą odbywały się w formie nauczania zdalnego.

Z poważaniem

dyrektor liceum

/-/ Arlena Krawczuk

PROCEDURY  FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W OKRESIE ZDALNEGO NAUCZANIA

ZARZĄDZENIE Nr 25/20

„Komputer od Świętego Mikołaja” dla uczennic „Kościuszki”

Kategoria:

I LO im. T. Kościuszki we Włodawie od lat uczestniczy w ogólnopolskim programie stypendialnym prowadzonym przez Fundację Świętego Mikołaja.

Nasza szkoła jest jedną z 50-ciu w Polsce, którą zakwalifikowano do udziału w akcji „Komputer od Świętego Mikołaja”. Akcja ta została zorganizowana niezależnie od prowadzonego programu. Fundacja Świętego Mikołaja dzięki hojności firmy IG Knowhow Limited (która ofiarowała 100 komputerów uczniom wybranych szkół) przekazała jako darowiznę 2 laptopy uczniom rekomendowanym przez naszą szkołę. Serdecznie dziękujemy i życzymy obdarowanym użytkownikom szczególnie owocnej pracy- zwłaszcza w okresie zdalnego nauczania!

Ogólnopolski program stypendialny prowadzony przez Fundację Świętego Mikołaja https://stypendia.mikolaj.org.pl/ przeznaczony jest dla zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie talentów i umiejętności. Absolwenci i społeczność lokalna, fundując stypendium, dają obecnym uczniom naszej szkoły niezwykle ważną szansę na dalszą edukację i spełnienie marzeń.

Powszechny Spis Rolny

Kategoria:

pwr2020

 Rolniku Spisz Się!!!

  Powszechny Spis Rolny trwa od 1.09.2020r. do 30.11.2020r. Rolniku wejdź na stronę: spisrolny.gov.pl i spisz się online. Jest to najwygodniejsza dla Ciebie forma wypełnienia obowiązku spisowego. Pozwala bowiem na dostęp do formularza spisowego w dowolnie wybranym momencie, tj. o dowolnej godzinie, zarówno rano jak i wieczorem, a w przypadku niedokończenia wypełniania ankiety można się wylogować i w ciągu kilku dni zalogować ponownie by zakończyć jej wypełnianie. Poza tym możesz przekazać informacje o swoim gospodarstwie rolnym wykorzystując w tym celu dowolne urządzenie, czyli smartfon, tablet, laptop lub też komputer stacjonarny. Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r. Jeśli będziesz miał jakąkolwiek trudność ze spisaniem zadzwoń na Infolinię spisową: 22 279 99 99. Spisz się jak na rolnika przystało.

  Spisu można dokonać samodzielnie na dwa sposoby:
• poprzez formularz internetowy, dostępny wraz z instrukcją do logowania na stronie internetowej GUS: https://spisrolny.gov.pl.

  • telefonicznie - w przypadku braku dostępu do Internetu – kontaktując się z infolinią spisową na numer 22 279 99 99 wew. 1 i wybrać opcję „Spisz się przez telefon”.

  Informujemy, że udostępnione dla Państwa jest stanowisko komputerowe w Urzędzie Miejskim we Włodawie, gdzie możecie spisać się poprzez formularz internetowy. Zapraszamy.

Komunikat dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie

Kategoria:

Szanowni Państwo,
Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie,
w związku ze zmianą rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od dnia 19 października uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie będą uczyli się w trybie zdalnym, ponieważ nasze liceum jest szkołą ponadpodstawową znajdującą się w strefie czerwonej.
W związku z powyższym zaktualizowane zostały procedury funkcjonowania szkoły w okresie zdalnego nauczania przyjęte Zarządzeniem Nr 27/20 z dnia 19.10.2020 r., które załączam (procedury z dnia 08.10.2020 r. straciły moc).

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W OKRESIE ZDALNEGO NAUCZANIA

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Kategoria:

pwr2020

Deklaracja dostępności I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie

Kategoria:

Deklaracja dostępności I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

-Pewne treści opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

-Brak audiodeskrypcji oraz napisów dla materiałów video/multimedialnych opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

-Pewne zdjęcia/grafiki zawierają nieadekwatne tytuły alternatywne.

-Pojawią się błędy w semantyce html.

Redaktorzy serwisu dokładają wszelkich starań, aby treści umieszczane na stronie były dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. 

(ostatnia aktualizacja 2021-03-26).

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie

Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie

PgUp przewinięcie strony w górę

PgDn - przewinięcie strony w dół

Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony

Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony

Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony

Home - przejście na górę strony

End - przejście na dół strony

Strona BIP jest zgodna pod względem dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Arlena Krawczuk.
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Telefon: 825721023

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie

Adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 825721023

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Liceum prowadzi działalność w 2 budynkach, w budynku szkoły i budynku internatu.

Wejście do budynki szkoły dostępne jest od strony ulic Piłsudskiego i Szkolnej, wejście do internatu

W budynku szkoły są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (winda w budynku szkoły).

Siedziba szkoły – Włodawa, ul. Szkolna 1, internatu – Włodawa ul. Szkolna 3.
Siedziba szkoły jest budynkiem 2 piętrowym i posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnych. Do szkoły można wejść z psem asystującym. Od ulicy Szkolnej do wejścia prowadzi brukowany chodnik o długości ok. 38 m, usytuowany na wysokości drzwi wejściowych. Do budynku prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe. Cały parter pozbawiony jest barier architektonicznych i jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Na I piętro prowadzą dwie klatki schodowe i winda, przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, na II piętro prowadzi jedna klatka schodowa i winda

Szkoła posiada tłumacza języka migowego. 

W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.

Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu i poruszaniu się osób niepełnosprawnych po budynku są wyznaczeni pracownicy. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą telefonu nr 825721023. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej osoby pracującej w I LO istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. Potrzebę taką należy sygnalizować przez kontakt telefoniczny z numerem 825721023.

Budynek internatu jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (schodołaz). Do wejścia budynku internatu prowadzi podjazd. Do przemieszczania się w pionowych przestrzeniach komunikacyjnych służy schodołaz, nie ma barier w poziomych przestrzeniach komunikacyjnych. Łazienki i toalety nie są dostosowanie do osób niepełnosprawnych.

 

Dane teleadresowe placówki:

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
ul. Szkolna 1, 22-200 Włodawa

 tel. 82 572 10 23

fax: 82 572 14 73

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.1lo.wlodawa.pl

Dzień Edukacji Narodowej 2020

Kategoria:

14 października to szczególny dzień.

Dzień Edukacji Narodowej -

święto polskiej szkoły, jej nauczycieli, pracowników i … uczniów.

W czasach renesansu wielki reformator, pisarz i polityk Andrzej Frycz – Modrzewski w dziele „ O poprawie Rzeczpospolitej ” odwoływał się do tematu szkolnictwa i wyrażał szacunek dla pracy nauczyciela.
W czasach oświecenia uchwałą sejmową 14 października 1773 roku ustanowiono i powołano Komisję Edukacji Narodowej, powierzając jej całokształt prac związanych z organizacją szkolnictwa. Eksperci pod wodzą Hugona Kołłątaja opracowali trzystopniowy model szkół podstawowych i średnich. Należy dodać, że aż do roku 1780 język polski nie był osobnym przedmiotem nauczania – stał się nim dopiero dzięki pracom Komisji Edukacji Narodowej.

Szanowna Dyrekcjo, Drogi  Nauczycielu, Wychowawco!

 „Myślisz …

Czy będą prawi? I czy zawsze

swą wiedzą będą innym służyć?

Czy będą prosto w oczy patrzeć

i nie odwracać się od ludzi?

I masz nadzieję, że tak będzie,

i twarz w uśmiechu Ci młodnieje...

Jakbyś już teraz jasno wiedział,

że się spełniają Twe nadzieje!"

Życzymy radości zasiewu, wytrwałości oczekiwania i najpiękniejszych zbiorów tam, gdzie codziennie zostawicie swoje serce, swój umysł i swoje siły. Życzymy niepokoju, który nie pozwala trwać bezczynnie, szerokiego spojrzenia, które pomaga dostrzegać prawdy ukryte, takiej radości, przy której smutek zamiera, a pragnień tak czystych, że od nich niebo błękitnieje.

Ciepłe słowa kierujemy także do wszystkich niepedagogicznych pracowników liceum, którzy dbają o to, byśmy mogli uczyć się w przyjaznej uczniom, czystej i bezpiecznej szkole. Życzymy zdrowia, zadowolenia, spełnienia marzeń. Nie zaznawajcie kłopotów i trosk, bądźcie pogodni i uśmiechnięci.

den20