Aktualności

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Aktualności

#zostańwdomu

Kategoria:

zostan

OW

Życzenia świąteczne 2020

Kategoria:

LO 5

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Kategoria:

Szanowni Państwo,
Rodzice, Uczniowie, Pracownicy Szkoły
Zawiadamiam, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej od dnia 12.03.2020 r. szkoły i placówki oświatowe nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych do 25 marca 2020 r.
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Zawieszenie zajęć wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jednocześnie informuje, że zaplanowane na 13.03.2020 r. spotkanie z rodzicami zostaje odwołane. O terminie kolejnego spotkania zostaną Państwo powiadomieni.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Arlena Krawczuk

Szczegółowa klauzula informacyjna przetwarzanie danych osobowych ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej

Kategoria:

Szczegółowa klauzula informacyjna
przetwarzanie danych osobowych ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego w celu zdalnego
nauczania i komunikacji elektronicznej

Administratorem Danych Osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie, ul. Szkolna 1, 22-200 Włodawa, tel. 82 57 21 023, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia niepełnoletniego, uczniem niepełnoletnim lub z uczniem pełnoletnim.

 

Zakres przetwarzanych danych obejmuje: e-mail, nr telefonu, imię i nazwisko ucznia, rodzica/ opiekuna prawnego, nauczyciela.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny - art. 6 ust.1 lit. c RODO

Dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie uprawnionym z mocy prawa podmiotom i tylko w dozwolonym zakresie.

Dane osobowe będą przetwarzane w powyżej wskazanych celach przez czas nauki zdanej oraz przez czas wynikający z przepisów dziedzinowych.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą wykorzystywane do profilowania.

Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

Osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem podanych danych osobowych: a) do dostępu, b) do sprostowania, c) do ograniczenia przetwarzania, d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane, aby Administrator zrealizował wskazane cele przetwarzania.

Podstawy prawne:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - tzw. RODO.
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020, poz. 410).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 492).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020 poz. 493).

Pasjonaci czytelnictwa w naszej szkole

Kategoria:

   4 lutego b.r. w naszej szkole odbyły się eliminacje szkolne XVII Powiatowego Konkursu    Czytelniczego dla Młodzieży „Geralt z Rivii – bohater współczesnej popkultury. „Cykl wiedźmiński” Andrzeja Sapkowskiego”. Do rywalizacji przystąpiło 75 uczniów.   Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przygotowanie się do konkursowych zmagań. Mamy nadzieję, że zawsze będziecie pamiętać o tym,  jak to pięknie ujął Wiesław Myśliwski, że „książki to także świat, i to świat, który człowiek sobie wybiera, a nie na który przychodzi”.

   Oto laureaci konkursu, którzy najlepiej napisali test i otrzymali największą ilość punktów:

Maciej Szymański kl. I C4
Ada Makarewicz kl. II A/B
Nina Krzemińska kl. I C3
Kamil Małachowicz kl. I A3
Małgorzata Zarczuk kl. I C4

Dominika Wasilewska kl. I B4

Julia Filipek kl. II A/B

Joanna Grabowska kl. I B3

Erwin Olesiejko kl. I B4

Tymon Zajul kl. I C4.

   Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a laureatom życzymy powodzenia w dalszych rozgrywkach! To oni będą reprezentować naszą szkołę w finale, który odbędzie się 16 kwietnia b.r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Trzymamy za Was kciuki i życzymy zwycięstwa!

RS

praca zdalna

Kategoria:

Szanowni Państwo,
Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkołach i placówkach oświatowych. Podjęta przez MEN decyzja ma na celu zniwelowanie możliwości ewentualnego zarażenia uczniów, przebywających w dużych zbiorowościach, podróżujących środkami komunikacji publicznej. Dlatego, ważne jest, aby w trosce o bezpieczeństwo swoje i innych, uczniowie pozostali w tym czasie w domach, zaniechali wyjść i kontaktów towarzyskich.
Zwracam się do wszystkich z apelem, aby nie traktować czasu zawieszenia zajęć jako dodatkowych ferii.
Podjęliśmy pracę zdalną z uczniami z wykorzystaniem dostępnych narzędzi. Nauczyciele będą wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Proszę o zachowanie bezpieczeństwa w sieci. W celu bezpiecznego prowadzenia kształcenia zdalnego i kontaktów pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami rekomenduję w pierwszej kolejności korzystanie z dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej i strony internetowej szkoły. Polecam także portale edukacyjne rekomendowane przez MEN i Kuratorium Oświaty w Lublinie. Zalecam dbałość o higienę pracy uczniów i nauczycieli. Proszę nauczycieli o rozwagę w wypełnianiu obowiązku zdalnego nauczania. Dając uczniom zadania do realizacji, trzeba wziąć pod uwagę tygodniowy rozkład zajęć i realizować materiał dydaktyczny w takim zakresie, jak w szkole na lekcji, uwzględniając możliwości kształcenia zdalnego. W pracy zdalnej należy uwzględnić różne potrzeby edukacyjne uczniów, w tym wynikające z niepełnosprawności.
Rodziców proszę o wsparcie swoich dzieci w planowaniu i organizacji czasu przeznaczonego na naukę i odpoczynek. Zachęcam do pozytywnego motywowania ich do nauki w domu.
Wszystkim Państwu życzę zdrowia i spokoju
Z wyrazami szacunku
Arlena Krawczuk
dyrektor liceum

„KOŚCIUSZKOWCY” LAUREATAMI II WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKO – PLASTYCZNEGO POŚWIĘCONEGO WYBITNYM POLAKOM „JA I MÓJ AUTORYTET - JAN PAWEŁ II”

Kategoria:

   Z radością informujemy, że 4 naszych uczniów: Dominika Zarczuk z kl. I A3, Kamil Małachowicz z kl. I A3, Aleksandra Dragan i Daria Makarewicz z kl. III C, zostało laureatami II Wojewódzkiego Konkursu Literacko – Plastycznego Poświęconego Wybitnym Polakom „Ja i mój autorytet Jan Paweł II” zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 56 w Lublinie pod patronatem Prezydenta Miasta Lublin, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.

   Dominika zajęła I miejsce, a Kamil – II w kategorii praca literacka uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych. Z kolei Ola zajęła II miejsce, a Daria otrzymała wyróżnienie w kategorii praca plastyczna uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych.

   Serdecznie dziękujemy naszym uczniom za liczny udział w konkursie oraz przygotowanie pięknych, dojrzałych i oryginalnych prac. Zachęcamy Was do dalszego doskonalenia talentów i uzdolnień, a przede wszystkim do pogłębiania wiedzy dotyczącej życia i działalności Karola Wojtyły – Jana Pawła II, poznawania jego dzieł oraz podejmowania trudu wcielania ich przesłania w swoje młodzieńcze życie!

RS

8m20

Bezpieczeństwo podczas korzystania z narzędzi IT w procesie zdalnego kształcenia.

Kategoria:

Szanowni Państwo,
mając na względzie pierwszoplanową rolę rodziców w wychowaniu i edukacji dzieci, bardzo Państwa proszę o zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków do nauki w domu, okazanie im wsparcia i motywowanie do systematycznego uczenia się oraz zadbanie o bezpieczeństwo podczas korzystania z narzędzi IT w procesie zdalnego kształcenia.
Poniżej przygotowano informacje i wskazówki do wykorzystania.

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu?
1. Wyznacz miejsce do nauki i odpowiednio je przygotuj.
Podczas nauki dziecko powinno zadbać o właściwe warunki – podstawą jest porządek na biurku, odpowiednie oświetlenie, wcześniejsze przygotowanie potrzebnych materiałów.

2. Zaplanuj czas na naukę.
Najlepszym sposobem jest przygotowanie harmonogramu, przypominającego plan lekcji. Pomoże on zachować systematyczność i ułatwi organizację czasu.

3. Zaplanuj przerwy.
Po ok. 30-45 minutach pracy, dziecko powinno robić krótkie, kilkuminutowe przerwy. Warto je wykorzystać na aktywność fizyczną (np.: krótkie ćwiczenia rozciągające), wypicie wody, przewietrzenie pokoju.

Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą?
1. Pomóż dziecku wyznaczyć realne cele.
Podzielenie materiału z danego przedmiotu na mniejsze części i wyznaczenie sobie celów możliwych do zrealizowania, pozwoli dziecku na osiąganie małych sukcesów, zachęcających do dalszej pracy.

2. Zachęcaj do wykorzystywania technik uczenia się.
Dzięki technikom skutecznego uczenia się dziecko w szybszy i przyjemniejszy sposób będzie zapamiętywało potrzebne informacje, co przełoży się na wzrost jego motywacji do nauki.

3. Ustal system nagród i nagradzaj.
Określ wspólnie z dzieckiem, że po wykonaniu konkretnych zadań będzie miało czas dla siebie, np. na realizację pasji i zainteresowań, ulubione zajęcia.

4. Bądź konsekwentny w egzekwowaniu ustalonych zasad, ale nie wyznaczaj długoterminowych kar .

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?
W celu kształtowania bezpiecznych postaw podczas korzystania przez młodzież z nowoczesnych technologii, portalów społecznościowych i komunikatorów, zwłaszcza w sytuacji, która obliguje nas do prowadzenia nauczania zdalnego, zachęcam do korzystania z wartościowych materiałów dostępnych w zasobach internetu.

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI - RODZICU PAMIĘTAJ:

1. Przeprowadź rozmowę z dzieckiem o możliwych zagrożeniach w Internecie.
2. Nadzoruj co robi Twoje dziecko w Internecie.
3. Pokaż dziecku uwierzytelnione strony internetowe, na których zamieszczone są bezpieczne treści.
4. Korzystaj z programów filtrujących.
5. Ustal domowe zasady korzystania z Internetu i pilnuj ich przestrzegania.
6. Naucz dziecko aby nie akceptowało komunikatów, które zostaną nieoczekiwanie wyświetlone na ekranie i informowało Cię o nich.
7. W przypadku ujawnienia przestępstwa nic nie kasuj i nie zmieniaj i niezwłocznie zawiadom Policję.
8. Sprawdzaj, czy dziecko korzysta z bezpiecznych sieci Internetowych – prywatnych, które zabezpieczone są przed dostępem osób postronnych.
9. Zabezpiecz swoją sieć domową, hasłem, ustal odrębne hasło dla administratora domowej sieci.
10. Zabezpiecz komputer poprzez używanie silnych haseł dostępu.
11. Uwrażliw dziecko, aby nie udostępniało haseł, loginów, lub urządzeń, z których korzysta osobom postronnym.
12. Poucz, aby dziecko dokładnie sprawdzało nadawcę maila, nie otwierało wiadomości od nieznanych adresatów, a zwłaszcza nie otwierało załączników oraz nie klikało w link zawarty w takiej wiadomości (to może być atak phishingowy).
13. Korzystaj przede wszystkim z dziennika elektronicznego i poczty elektronicznej w kontaktach ze szkołą
14. Poucz dziecko, aby korzystało z dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej w kontaktach ze szkołą, materiałów i portali edukacyjnych wskazanych przez nauczycieli.
15. Bądź rzeczowy i rozważny w kontakcie z fakenewsami. Przestrzeż swoje dziecko o możliwości otrzymywania fałszywych informacji, SMS, maili.

Poniżej przydatne linki:

http://lubelska.policja.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/68/68-155296.mp4 - zagrożenia w internecie

http://lubelska.policja.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/68/68-137589.mp4 - niebezpieczne zachowania w sieci cz. 1

https://www.youtube.com/watch?v=_8HEIhHqfCQ - stop cyberprzemocy cz. 2

https://www.youtube.com/watch?v=XMcr2-Ke3I4 – bardzo dobry film, publikowanie treści i udostępnianie danych

https://www.youtube.com/watch?v=BptrCDZ84Pc – pedofilia

https://www.youtube.com/watch?v=JlfAOJmBTJk – handel ludźmi

https://www.youtube.com/watch?v=FZkTCgETuNA - cyberprzemoc

Informacje nt. bezpieczeństwa danych w sieci są dostępne na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zachęcamy do korzystania.
– link do informacji
https://uodo.gov.pl/pl/138/1363

Mam nadzieję, że powyższe materiały okażą się pomocne.
Z poważaniem, Arlena Krawczuk - dyrektor szkoły

ZAPROSZENIE DO OBEJRZENIA WYSTAWY W BIBLIOTECE

Kategoria:

      Aktualnie w bibliotece szkolnej wyeksponowana jest wystawa prac fotograficznych Julii Markiewicz z kl. II A/B. Zdjęcia prezentowane na wystawie promują ideę czytelnictwa wśród młodzieży, zachęcając młodych ludzi do odważnego wchodzenia w magiczny świat fikcji literackiej, wytrwałego podążania za bohaterami literackimi, przeżywania ich przygód, marzeń i pragnień.

   Julka o sobie: „Fotografia towarzyszy mi od zawsze. Już jako mała dziewczynka, uwielbiałam zabierać aparat rodziców i uwieczniać na zdjęciach wszystko, co znajdowało się wokół mnie. Jak widać – ta pasja została ze mną aż do dzisiaj.

   Zajmuję się głównie fotografią portretową. W swoich pracach skupiam się przede wszystkim na drugim człowieku. Każda sesja jest inna, ponieważ każda osoba stojąca przed obiektywem jest niepowtarzalna i wnosi do zdjęcia coś swojego. Uwielbiam ukazywać emocje, pasje, przeżycia, charakter fotografowanych osób. Poznaję ludzi przy pomocy aparatu i zawsze sprawia mi to ogromną radość.

   Swoimi pracami dzielę się w Internecie. Prowadzę profil na Instagramie i Facebooku. Od niedawna mogę pochwalić się również moim malutkim portfolio na stronie Vogue Italia. Jest to wyróżnienie, o którym do niedawna mogłam jedynie marzyć. Dało mi to nieopisaną motywację do dalszej nauki i pracy.

   Cały czas szukam swojego stylu w fotografii. Staram się nieustannie eksperymentować, próbować nowych, nieschematycznych rozwiązań i tematów. Nauka robienia zdjęć to nieustanna metoda prób i błędów. Stanowi dla mnie niesamowitą przygodę, w którą wkładam całe serce. Mam nadzieję, że będzie ona trwać jak najdłużej!”  

  Jak sami widzicie, Julka jest bardzo ciekawą osobą, którą warto poznać. Macie teraz niepowtarzalną okazję zobaczyć wiele jej naprawdę pięknych i niesamowitych prac!    

   Zapraszamy do ich oglądania i podziwiania!

    

                                                                                                                 

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

Kategoria:

Spotkanie w DPS

Kategoria:

We czwartek 9 stycrazem na swietaznia młodzież mieszkająca w internacie przy I LO z p. Martą Olszewską pojechała z kolędą jak każdego roku do pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Różance. Seniorowie otrzymali  wykonane przez uczniów kartki świąteczne z odręcznie pisanymi  życzeniami i było widać jak bardzo się cieszą. Wspólne kolędowanie sprawiło im dużo radości. Nasi wychowankowie z bliska zobaczyli życie seniorów, którzy z różnych względów nie mogą  mieszkać z rodziną; zobaczyli też ile mogą wnieść radości samą obecnością w takim miejscu. Wyjazdy do DPS w Różance są najlepszą lekcją wychowawczą i skłaniają młodego człowieka do głębszej refleksji nad życiem.

dps20