Deklaracja członkowska

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Deklaracja członkowska

Kategoria:

Drodzy Absolwenci i Przyjaciele!

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I LO im. T. Kościuszki we Włodawie powstało
w 2011 roku dla uczczenia 75 -  lecia powołania najstarszej szkoły średniej we Włodawie. Poprzez tę inicjatywę grupa absolwentów, pracowników i przyjaciół chce wzmacniać więzi koleżeńskie i wspierać działalność dydaktyczną oraz wychowawczą dzisiejszego liceum.

 Stowarzyszenie jest otwarte na wszystkich, którzy pragną wracać wspomnieniami do przeszłości, odnawiać i wzmacniać  koleżeńskie więzi z czasów młodości, przekazywać pamięć o uczniach, nauczycielach i innych pracownikach szkoły.

Czekamy na Was – absolwentów i przyjaciół - bo ta szkoła jest nadal Wasza!

Wypełnij deklarację członkowską - Deklaracja członkowska