Internat

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Internat

Kategoria:

UWAGA!

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO INTERNATU 1 LO

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

ZOSTANIE WYWIESZONA W DNIU 18 SIERPNIA

NA TABLICY OGŁOSZEŃ W BUDYNKU LICEUM.

INFORMACJE MOŻNA RÓWNIEŻ UZYSKAĆ, DZWONIĄC

DO SEKRETARIATU SZKOŁY (tel. 82 57 21 023).

 

Przyjazd do internatu w dniu 31 sierpnia w godzinach 16.00 – 22.00

 

Do internatu należy przywieźć:

  1. poszewki na kołdrę i poduszkę, prześcieradło,
  2. przybory toaletowe, ręczniki, klapki pod prysznic, kapcie,
  3. talerzyk, kubek (nie z duralexu), sztućce – do własnego użytku w pokoju.
Kategoria:

7 czerwca zorganizowaliśmy dla mieszkańców internatu przedwakacyjnego grilla, bo już przecież niedługo upragnione wakacje i rozjedziemy się do domów, a nawet po całej Polsce i świecie. Nasi chłopcy śpiewająco poradzili sobie z rozpalaniem grilla i pieczeniem kiełbasek, natomiast dziewczyny – ze słodkim poczęstunkiem dla wszystkich. Z wielkim smakiem pałaszowaliśmy kiełbaski , które na świeżym powietrzu smakowały wybornie, tym bardziej że przygrywała nam wesoła, głośna muzyka. Było gwarnie, radośnie i bardzo sympatycznie, a zewsząd dobiegały rozmowy dotyczące wakacyjnych marzeń i planów.

Życzymy wszystkim udanych, bezpiecznych i szczęśliwych wakacji!

Do zobaczenia we wrześniu!

gint

Kategoria:

            25 kwietnia pożegnaliśmy w internacie naszych najstarszych kolegów i koleżanki. Przygotowaliśmy dla nich wieczór pełen wrażeń – część artystyczną na wesoło, podczas której odegraliśmy scenki kabaretowe z życia internatu oraz film, w którym utrwaliliśmy najmilsze wspomnienia z lat wspólnie spędzonych w internacie.

            Śmiechu było co niemiara, ale też w niejednym oku zakręciła się łza wzruszenia. Również maturzyści podziękowali nam za tworzenie przez ten czas życzliwej, koleżeńskiej atmosfery w internacie oraz wyrazili swoją wdzięczność i wręczyli kwiaty pani dyrektor i wychowawczyniom.

            Życzymy Wam wielu sukcesów, nie tylko na maturze, ale i w dorosłym już, samodzielnym i odpowiedzialnym życiu. Odważnie płyńcie w stronę marzeń!

pm

Kategoria:

Pożegnanie maturzystów w internacie było doskonałą okazją do podsumowania i rozstrzygnięcia konkursu czystości pokoi, który trwał przez cały rok szkolny. Najbardziej wytrwali, systematyczni i konsekwentni w utrzymaniu czystości i porządku w swoich pokojach wychowankowie zostali docenieni i uhonorowani przez panią dyrektor i wychowanków dyplomami i atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Zwycięzcami konkursu zostali mieszkańcy pokojów 31, 7 oraz 22.

Gratulujemy im serdecznie! Następna edycja konkursu już od września przyszłego roku szkolnego! Wszyscy mają w nim szansę na wygraną!

czi

Kategoria:

Realizacja Grantu z Fundacji Banku Zachodniego WBK w I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie już zakończona!

   I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki we Włodawie otrzymało w roku szkol. 2016/2017 grant z Fundacji BZ WBK w ramach Programu Grantowego „Bank Dziecięcych Uśmiechów” dofinansowany przez Miejską Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na realizację projektu „Kultura jest cool!”.

   Projekt był realizowany od września do końca marca b.r. Jego beneficjentami byli wychowankowie internatu I LO. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie patologii wśród młodzieży, dostarczenie jej pozytywnych wzorców zachowań i alternatywnych form spędzania czasu wolnego, promocja aktywnego uczestnictwa młodzieży w różnych formach kultury wysokiej, rozwijanie umiejętności korzystania z ofert instytucji kultury, nauka stosowania zasad savoir – vivre’u w praktyce.

   Dn. 30 marca b.r. uroczyście podsumowano projekt, wręczono pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe dla jego uczestników.    

   Młodzież w ramach projektu wzięła udział w zajęciach i warsztatach edukacyjno-wychowawczych i rekreacyjnych, przygotowała imprezy kulturalne i inscenizacje teatralne dla dzieci w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym we Włodawie, pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Różance, społeczności internackiej i lokalnej. Na zakończenie projektu uczestniczyła w wycieczce do Lublina, gdzie zwiedziła Muzeum Zamek Lubelski, lubelską Starówkę z przewodnikiem, obejrzała sztukę w Teatrze im. J. Osterwy i zjadła obiad w restauracji.

   W wyniku przeprowadzonych działań nastąpiła aktywizacja życia kulturalnego młodzieży w internacie i promocja pozytywnych wzorców zachowań społecznych.

   Projekt będzie kontynuowany długofalowo w przyszłości wśród następnych roczników wychowanków internatu I LO poprzez kultywowanie tradycji organizowania w internacie uroczystych wydarzeń i imprez kulturalnych.

   Koordynatorami projektu odpowiedzialnymi za jego realizację były Małgorzata Siedlik, Beata Sawczuk i Renata Sidoruk, Beata Sawczuk.

20170315 163147