Internat

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Internat

Kategoria:

DRODZY  RODZICE  I  WYCHOWANKOWIE!

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM INTERNATU  I LO OBOWIĄZUJĄCEGO         

 W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA I CHOROBY COVID-19.

PROSIMY RÓWNIEŻ O  WYDRUKOWANIE  I WYPEŁNIENIE  ZAMIESZCZONEGO OŚWIADCZENIA  (ZAŁĄCZNIK 1 LUB 2) ORAZ  DOSTARCZENIE  GO W MOMENCIE PRZYJAZDU WYCHOWANKA DO INTERNATU ( BĘDZIE TEŻ  MOŻLIWOŚĆ WYPEŁNIENIA NA MIEJSCU).

Przyjazd do internatu w dniu 31 sierpnia w godzinach 16.00 – 22.00

 

Do internatu należy przywieźć:

1. poszewki na kołdrę i poduszkę, prześcieradło,

2. przybory toaletowe, ręczniki, klapki pod prysznic, kapcie,

3. talerzyk, kubek, sztućce – do własnego użytku w pokoju,

4. maseczki lub przyłbicę.

 

Kategoria:

REGULAMIN INTERNATU I LO IM. T. KOŚCIUSZKI WE WŁODAWIE

w czasie epidemii koronawirusa i choroby COVID-19

I. INTERNAT

 1. Internat zapewnia opiekę wychowankom od niedzieli od godz. 16:00 do piątku do godziny 17:00.
 2. Z pobytu w internacie mogą korzystać wychowankowie, którzy złożą kwestionariusz przyjęcia do internatu. POBIERZ
 3. Do internatu mogą być przyjęci tylko zdrowi wychowankowie, bez objawów chorobowych dróg oddechowych, którzy podczas przyjęcia zobowiązani są dostarczyć stosowne oświadczenie POBIERZ   oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna  - Załącznik Nr 1  lub oświadczenie pełnoletniego ucznia - Załącznik Nr 2. 
 4. W internacie mogą przebywać wychowankowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 5. W przypadku wystąpienia objawów infekcji podczas pobytu w internacie, wobec wychowanka stosuje się procedury zawarte w  rozdziale VIII Procedur zapewnienia bezpieczeństwa
  w stanie epidemii koronawirusa i choroby Covid-19 w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki we Włodawie
 6. Wychowankowie będą kwaterowani w pokojach trzyosobowych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.
 7. W internacie mogą przebywać tylko mieszkańcy internatu i pracownicy. Do internatu nie mogą wchodzić osoby z zewnątrz. Obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin, z zastrzeżeniem ust. 8.
 8. Rodzice (tylko osoby bez objawów chorobowych dróg oddechowych) odbierający dziecko z internatu mogą wejść do internatu z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 9. Wychowankowie korzystający z internatu ograniczają kontakt z innymi wychowankami, przebywając w swoim pokoju, poza sytuacjami, gdy opuszczenie pokoju jest konieczne (np.: spożywanie posiłków, toaleta, itp.).
 10. W przypadku kontaktu między wychowankami oraz wychowankami i pracownikami internatu w przestrzeniach wspólnych budynku należy w miarę możliwości zachować dystans co najmniej 1,5m.
 11. Wychowankowie mają zapewnione wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja. Posiłki wydawane będą w wyznaczonych godzinach zgodnie z odrębnymi procedurami.

II.  Obowiązki wychowawcy w internacie:

 1. Zachowuje zasady bezpieczeństwa opracowane na czas podwyższonej ostrożności – myje ręce bezpośrednio po wejściu do internatu oraz dezynfekuje je dostępnym płynem do dezynfekcji, zachowuje odległość min. 1,5 m od wychowanków i innych pracowników internatu, stosuje środki ochrony osobistej podczas dyżuru, nosi maseczkę/przyłbicę w przestrzeni wspólnej gdy nie zachowuje dystansu wynoszącego co najmniej 1,5 metra, w szczególności podczas kontaktu z wychowankami oraz w trakcie przebywania w przestrzeniach budynku użytkowanych przez inne osoby.
 2. Zapoznaje wychowanków z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w internacie.
 3. Pilnuje, by wychowankowie nie gromadzili się w pomieszczeniach do wspólnego użytkowania oraz żeby stosowali w nich środki ochrony osobistej, a także zachowywali dystans min. 1,5
 4. Zwraca uwagę na dostępność płynu do dezynfekcji przy wejściu do internatu oraz we wszystkich pomieszczeniach użytkowanych wspólnie. Niezwłocznie zgłasza konieczność ich uzupełniania.
 5. Przypomina wychowankom dezynfekcji rąk po wejściu do internatu, o konieczności, częstego mycia rąk oraz o niekorzystaniu z cudzych rzeczy.
 6. Dba o wietrzenie pomieszczeń mieszkalnych oraz przestrzeni do wspólnego użytkowania w internacie.
 7. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem procedur dotyczących utrzymania czystości w miejscach pracy i pokojach wychowanków − powierzchnie, w tym podłogi, biurka i przedmioty (np. telefony, klawiatury), klamki, poręcze powinny być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego − wszystkie miejsca, z których często korzystają pracownicy i wychowankowie powinny być starannie czyszczone i dezynfekowane, w tym w szczególności toalety i kuchnie oraz miejsca przeznaczone do wspólnego użytkowania.
 8. W przypadku złego samopoczucia wychowanków internatu, w szczególności podwyższonej temperatury ciała, kaszlu, oraz trudności z oddychaniem, stosuje procedury zawarte w rozdziale VIII Procedur zapewnienia bezpieczeństwa w stanie epidemii koronawirusa i choroby Covid-19 w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki we Włodawie
 9. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. W przypadku kontaktu z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie lub jeśli przebywa w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji nie przychodzi do pracy i informuje o tym przełożonego.

III.  OBOWIĄZKI WYCHOWANKA

 1. Do internatu przyjmowani są jednie zdrowi uczniowie, bez objawów infekcji.
 2. Zgłoś wychowawcy ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o to zakażenie.
 3. Jeżeli poczujesz się źle podczas pobytu w internacie, niezwłocznie zgłoś to wychowawcy, szczególnie gdy zaobserwujesz u siebie objawy infekcji.
 4. Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Jeśli musisz z nich korzystać, stosuj środki ochrony - dezynfekuj ręce.
 5. Ogranicz kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie internatu. W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie.
 6. Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób – rekomendowany dystans to min. 1,5 m.
 7. Dezynfekuj ręce przy wejściu do internatu, noś maseczkę/przyłbicę w przestrzeni wspólnej budynku gdy nie zachowujesz dystansu wynoszącego co najmniej 1,5 metra. Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce.
 8. Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 9. Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów. Własne podręczniki, przybory szkolne i rzeczy osobiste przechowuj we własnej szafce ograniczając dostęp do nich dla osób trzecich. Nie zabieraj do internatu niepotrzebnych przedmiotów
 10. Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie.
 11. Często wietrz swój pokój.
 12. Pamiętaj, że jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (nawet, jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk. Przy myciu rąk korzystaj z instrukcji wywieszonych w łazienkach.

IV. RODZICU:

 1. Przekaż wychowawcy niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka, aby internat mógł zapewnić wychowankowi odpowiednią opiekę podczas pobytu. Poinformuj w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.
 2. Nie posyłaj dziecka do internatu, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Stosuj się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 3. Zaopatrz dziecko w indywidualne osłony nosa i ust.
 4. Przypomnij dziecku o konieczności dezynfekcji rąk, noszeniu maseczki/przyłbicy w przestrzeni wspólnej budynku gdy nie ma zachowanego dystansu wynoszącego co najmniej 1,5 metra zachowaniu zasad bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu dystansu społecznego (min.1,5 m), unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłania ust i nosa podczas kichania czy kasłania.
 5. Pozostaw wychowawcy internatu numer telefonu do kontaktu.
 6. Niezwłocznie odbierz dziecko z internatu w przypadku, gdy u dziecka wystąpią objawy chorobowe sugerujące infekcję górnych dróg oddechowych lub podejrzenie zakażeniem koronawirusem.
 7. Kontaktuj się z wychowawcami telefonicznie- tel. 82 57 21 113, e-mailowo- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z wychowawcą na terenie internatu. Należy przy tym założyć maseczkę na usta i nos, zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym znajdującym się przy wejściu, zgłosić spotkanie, podając swoje dane, które zostaną wpisane do księgi wejść oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin nie uchyla postanowień regulaminu internatu obowiązującego przed wprowadzeniem stanu epidemii z wyjątkiem ust. 2 pkt 7.
Kategoria:

UWAGA!

INFORMACJA DLA UCZNIÓW CHĘTNYCH DO ZAMIESZKANIA W INTERNACIE SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Zamieszczamy poniżej wzór kwestionariusza o przyjęcie do internatu. Należy go pobrać, wydrukować, wypełnić (wypełnia rodzic lub opiekun prawny ucznia/ew. pełnoletni uczeń), a następnie zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć jego wypełniony wydruk do sekretariatu szkoły.

Kwestionariusz do internatu - pobierz

Kategoria:

Informujemy, że lista nazwisk uczniów przyjętych do internatu I LO w roku szkolnym 2020/2021 jest wywieszona na tablicy ogłoszeń w internacie oraz w budynku szkoły.

Pozostałe informacje dotyczące m. in. przyjazdu do internatu oraz zakwaterowania zostaną  podane w przyszłym tygodniu.

Kategoria:

WYCHOWAWCO:

 • Zachowaj zasady bezpieczeństwa opracowane na czas podwyższonej ostrożności – myj ręce bezpośrednio po wejściu do internatu oraz dezynfekuj je dostępnym płynem do dezynfekcji, zachowaj odległość min. 1,5 m od wychowanków i innych pracowników internatu, stosuj środki ochrony osobistej podczas dyżuru, w szczególności podczas kontaktu z wychowankami oraz w trakcie przebywania w przestrzeniach budynku użytkowanych przez inne osoby.
 • Zapoznaj wychowanków z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w internacie i wyjaśnij, dlaczego zostały one wprowadzone.
 • Dopilnuj, by wychowankowie nie gromadzili się w pomieszczeniach do wspólnego użytkowania oraz żeby stosowali w nich środki ochrony osobistej, a także zachowywali dystans min. 1,5 m.
 • Zwracaj uwagę na dostępność płynu do dezynfekcji przy wejściu do internatu oraz we wszystkich pomieszczeniach użytkowanych wspólnie. Niezwłocznie zgłaszaj konieczność ich uzupełniania.
 • Przypominaj uczniom o konieczności częstego mycia rąk oraz używania środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice) podczas kontaktów z innymi wychowankami lub pracownikami internatu.
 • Zadbaj o wietrzenie pomieszczeń mieszkalnych oraz przestrzeni do wspólnego użytkowania w internacie.
 • Zadbaj o czystość w miejscach pracy i pokojach wychowanków: − powierzchnie, w tym podłogi, biurka i przedmioty (np. telefony, klawiatury), klamki, poręcze powinny być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego, − wszystkie miejsca, z których często korzystają pracownicy i wychowankowie powinny być starannie czyszczone i dezynfekowane, w tym w szczególności toalety i kuchnie oraz miejsca przeznaczone do wspólnego użytkowania. 
 • W przypadku złego samopoczucia wychowanków internatu, w szczególności podwyższonej temperatury ciała, kaszlu, oraz trudności z oddychaniem, stosuje się PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19 (obowiązujące w szkole)
 • Przychodź do pracy zdrowy. Jeśli zaobserwujesz u siebie objawy infekcji, pozostań w domu i skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu w celu uzyskania teleporady medycznej.
 • Jeżeli miałeś kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o tę chorobę, mieszkasz z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji lub, sam podlegasz tym obowiązkom – nie przychodź do pracy i poinformuj o tym przełożonego.

RODZICU:

 • Przekaż wychowawcy niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka, aby internat mógł zapewnić wychowankowi odpowiednią opiekę podczas pobytu. Poinformuj w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.
 • Nie posyłaj dziecka do internatu, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 
 • Zaopatrz dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu w internacie.
 • Przypomnij dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu dystansu społecznego (min.1,5 m), unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłania ust i nosa podczas kichania czy kasłania.
 • Pozostaw wychowawcy internatu numer telefonu do kontaktu.

WYCHOWANKU: 

 • Do internatu przyjmowani są jednie zdrowi uczniowie, bez objawów infekcji.
 • Zgłoś wychowawcy ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o to zakażenie.
 • Jeżeli poczujesz się źle podczas pobytu w internacie, niezwłocznie zgłoś to wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwujesz u siebie objawy infekcji.
 • Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Jeśli musisz z nich korzystać, stosuj środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i dezynfekuj ręce.
 • Ogranicz kontakty z innymi wychowankami przebywającymi na terenie internatu. W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odległość min. 1,5 m od rozmówcy.
 • Noś osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku.
 • Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób – rekomendowany dystans to min. 1,5 m.
 • Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce.
 • Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów.
 • Zachowaj zasady ostrożności podczas samodzielnego przygotowywania posiłków (unikaj surowego mięsa i mleka), używaj własnych sztućców i naczyń, myj je z użyciem detergentów.
 • Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie.
 • Często wietrz swój pokój.
 • Zachowaj podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania swojego pokoju – załóż osłonę nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe i wrzuć je po zużyciu do właściwego worka z odpadami.
 • Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.

 

Kategoria:

Drodzy wychowankowie internatu!

Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi, zadowoleni ale tęsknicie trochę za nami. Chciałabym, więc przedstawić wam kolejną propozycję pracy nad sobą, rozwoju własnej osobowości, poprawy relacji z innymi aby ten czas izolacji i braku kontaktów z rówieśnikami nie przysparzał wam stresu i frustracji.

Oto one:

 1. List do siebie zał .1
 2. Pomocnik do rozmowy z rodzicami zał. 2
 3. NIESPODZIANKA zał. 3

Miłej zabawy!

Jeżeli chcielibyście porozmawiać, uzyskać pomoc lub podzielić się radością to zapraszam do napisania e-maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jestem do waszej dyspozycji.

Pozdrawiam serdecznie

Beata Sawczuk

Kategoria:

Wychowankowie internatu, witam ponownie!

Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi i czekacie na kolejną porcję zadań aby nadal rozwijać swoją osobowość, poznawać siebie, osiągać sukcesy.

Oto one:

 • Dzisiaj proponuję trochę wiedzy na temat mowy ciała – filmiki. (zał.1)
 • Sukces mają szanse osiągnąć, nie te osoby, które mają silną samokontrolę, ale te które w sytuacji stresowej będą umiały uruchomić odpowiednie mechanizmy samoregulacji.

Karty pomagają zapoznać się z różnymi strategiami obniżania napięcia, lęku oraz uruchamiania aktywnych strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych. (zał.2)

Poćwiczcie!!!

Miłej zabawy!

Pozdrawiam serdecznie

Beata Sawczuk

Kategoria:

            Przedłużająca się izolacja ze względu na epidemię koronawirusa powoduje stres i frustrację. Mam, więc dla was propozycję aby zmierzyć się samemu ze sobą, złagodzić stres, rozwiązać problemy, przepracować bolesne uczucia oraz tworzyć korzystne powiązania między uczuciami a zachowaniem.

Zał. 1 Poznaj siebie.

Moja propozycja to pisanie bloga/dziennika jako pewien rodzaj autoterapii.

Nie jest to zadanie tylko na dzisiaj. Jak przypadnie Ci to do gustu, kontynuacja jest wskazana.

Zał. 2 Policz w swoim domu.

Dla relaksu i zabawy zajmij czas młodszemu rodzeństwu (oczywiście, jeśli je posiadasz).

Wydrukuj załącznik „Policz w swoim domu” lub wypisz na kartce elementy do policzenia.

CZAS START

Ciekawe kto pierwszy policzy?

 

 

I na koniec…                                                           

Niespodzianka, czyli przyjemne z pożytecznym.

https://wordwall.net/pl/resource/940935/polski/milionerzy

                                                                                  Pozdrawiam,

 Beata Sawczuk