Aktualności

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Aktualności

  Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków ILO we Włodawie 4 czerwca 2019r. w naszej szkole miało miejsce spotkanie z twórczością Zofii Kossak- Szczuckiej. Postać wielkiej pisarki, patriotki, działaczki, przedstawicielki zacnego i zasłużonego dla kultury polskiej rodu przybliżyła pani Anna Zalewska z Instytutu Edukacji Narodowej w Lublinie.

   Zofia Kossak, zgodnie z rodzinną tradycją studiowała malarstwo, ale czasy, w których żyła, tragiczne doświadczenia życiowe sprawiły, że została pisarką. Jej proza historyczna, w tym „Błogosławiona wina”, „Pożoga”,” Krzyżowcy”…, czy saga rodzinna „Dziedzictwo”- są czytane do dziś. Jej dramatyczne losy okupacyjne(„Otchłań”) stanowiły cenę za zaangażowanie w ruch oporu i niesienie pomocy Żydom, do czego skłoniły ją głęboka wiara i współczucie. Po upadku Powstania Warszawskiego, w którym brała udział, trafiła do Londynu i wiele lat spędziła na przymusowej emigracji w Kornwalii. W ojczyźnie rządzonej przez komunistów nie było dla niej miejsca. W 1957r. powróciła do kraju i osiadła w Górkach Wielkich. Zmarła w 1968 roku. W Górkach Wielkich zostało utworzone muzeum jej imienia. Została uhonorowana wieloma odznaczeniami, m.in. Wielkim Krzyżem Zasługi i medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Piękny portret pisarki- Zofii Kossak, kreślony przez panią Annę Zalewską na podstawie listów, pamiętników i wspomnień, przywraca jej postać współczesnemu czytelnikowi.

   Na spotkanie z twórczością Zofii Kossak przybył również Dyrektor Lubelskiego „ Civitas Christiana”- pan Marcin Sułek, który zaprezentował młodzieży przywiezioną przez siebie wystawę fotografii” Rok polski oczyma Filipa Rybczyńskiego”. Inspiracją dla młodego artysty – lubelskiego licealisty- stała się książka Zofii Kossak- „Rok polski”.

DO CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA

ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ

I LO IM. T. KOŚCIUSZKI WE WŁODAWIE

 

Zarząd Stowarzyszenia zwraca się do Państwa z prośbą o uregulowanie składki członkowskiej.

Roczna składka wynosi 20 zł.

BANK SPÓŁDZIELCZY w PARCZEWIE

Nr rachunku: 95 8042 0006 0550 2062 2000 0010

W imieniu Zarządu:

 wiceprezes

Włodawa, 6 czerwca 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

            Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie uprzejmie informuje, że uchwałą z dnia 18 kwietnia 2019 r. zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze na dzień 19 czerwca 2019 r. , godz. 13.00  - pierwszy termin, godz. 13:30 – drugi termin, w budynku liceum we Włodawie, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 3. Przyjęcie regulaminu oraz porządku posiedzenia.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdania z działalności za okres sprawozdawczy:
  • Zarządu Stowarzyszenia,
  • finansowe,
  • Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Przyjęcie sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi.
 11. Podjęcie uchwał:
  • Nr 1/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu,
  • Nr 2/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie finansowego za 2018 r.,
  • Nr 3/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  • Nr 4/19 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Wiceprezes Stowarzyszenia

Ewa Połuszańczyk - Oksytiuk

160a

Zespół chóru kl. II a. Trzeci od lewej dyrektor Franciszek Cichecki (1938 r.)

 

186

Uczennice i uczniowie I oraz II klasy gimnazjalnej (1937 r.)

 

181a

Klasa II A w roku szkolnym 1938/39

 

183

Szkolna orkiestra w 1938 roku

Stoją od lewej: 1.Zygmunt Paciorkowski, 2.Brak danych, 3.Jerzy Iwanicki (wiolonczela), 4.Eugeniusz Biernacki (skrzypce).

Siedzą od lewej:1.Halina Kuliszówna (pianino), 2.Regina Mazurkówna (II skrzypce), 3.Prof. Szyłkiewicz, 4.Janina Siedelnikówna (skrzypce), 5.Halina Żelaźniewiczówna (pianino).

Siedzą na trawie od lewej: 1.Brak danych 2.Władysław Szpilewicz.

 

188

Pierwsza Studniówka po wojnie (24 II 1946 r.).

Uczniowie i grono nauczycielskie z ks. Janem Rosą oraz Eleonora i Wacław Derejczykowie, Mieczysław Bulanda, Ernest Petrajtis

 

194

Gimnazjaliści – 1939 r.

 

195

Uczniowie Gimnazjum nr 536 w 1939 roku.

 

191

Matura 1948.

Od lewej siedzą: o. Beniamin, Gierus (?), prof. Bulanda, prof. Tajchert, prof. Pierzchlewski, prof. Sadowski, prof. Papiński,

prof. Jurga.

ZAPROSZENIE

         Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie zaprasza na wykład

pani Anny Magdy Zalewskiej – pracownika Instytutu Edukacji Narodowej

 1. Życie i twórczość Zofii Kossak - Szczuckiej”,

który odbędzie się 04.06.2019 r. o godz. 12.00

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie.

Spotkanie wzbogaci wystawa pt. „Rok polski oczyma Filipa Rybczyńskiego”.

„Prószy śnieg czysty jak nasze serca,

Gdziekolwiek spojrzeć, tam śnieżne kobierce,

Cichutko rozbrzmiewa wesoła kolęda,

 Niech piękne i dobre będą te święta.”

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia; pokoju i nadziei w sercu, ufności w spojrzeniu i rąk gotowych nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Szczęśliwego Nowego 2019 Roku

Całej społeczności szkolnej, rodzicom, absolwentom 

oraz przyjaciołom I LO we Włodawie               

składają

 Dyrekcja  I LO i Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów

I Przyjaciół I LO we Włodawie

Boże Narodzenie 2018r., Włodawa

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I LO przyznana została w roku szkolnym 2018/2019 nagroda pieniężna w wysokości -200zł absolwentce Alicji Karpiuk z następującą dedykacją: Alicji Karpiuk

                    Ucz. Kl. 3b ILO we Włodawie

 za rozsławianie dobrego imienia naszej szkoły,

 za uświetnianie swoim pięknym głosem uroczystości szkolnych i miejskich,

dostarczanie wszystkim mnóstwa wrażeń estetycznych.

ZAPROSZENIE

         Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie zaprasza na

Spotkanie z gawędą literacką”, które odbędzie się 15.10.2018 r. o godz. 12.00

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie.

         Podczas spotkania prof. Józef Fert wygłosi wykład nt. „Franciszka Arnsztajnowa  - Polka i Żydówka z wyboru”.