Zarząd

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Zarząd

Kategoria:
 Uchwałą z dnia 22 czerwca 2018 r.
 Zarząd Stowarzyszenia
 Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego  im. T. Kościuszki
we Włodawie
 ukonstytuował się w  następującym składzie:

Róża Szaranik - prezes

Ewa Połuszańczyk - Oksytiuk - wiceprezes

Renata Sidoruk - sekretarz

Urszula Sobieska - skarbnik

Małgorzata Siedlik – członek Zarządu

Uchwałą z dnia 22 czerwca 2018 r.
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego  im. T. Kościuszki
we Włodawie
 ukonstytuowała się w następującym składzie:

         Marta Olszewska -przewodnicząca

            Michał Ignatiuk - sekretarz

Iwon Pyra – Mecka – członek komisji