Dyżury

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Dyżury

Dyżury

Kategoria:

Jak powszechnie wiadomo każdy człowiek czy to w szkole czy w domu powinien dbać o porządek, tak jest i u nas:

Każdy wychowanek internatu zobowiązany jest wypełnić:


DYŻUR W KUCHNI


6.50 – 7.25 – śniadanie
1. Zmywanie naczyń
2 Sprzątanie stołówki
- sprzątanie ze stołów
- powycieranie stołów
- założenie krzeseł na stoły

18.45 – 19.20 – kolacja
1. Zmywanie naczyń
2 Sprzątanie stołówki
- sprzątanie ze stołów
- powycieranie stołów