Pomoc prawna

gru 15, 2023 | Bez kategorii

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

Powiat Włodawski powierzył Stowarzyszeniu Sursum Corda  (“w górę serca”) realizację projektu w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej.

Celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do darmowej pomocy, świadczonej w wyznaczonych punktach przez prawników, doradców obywatelskich i mediatorów, wsparcie mieszkańców (w tym młodzieży) w radzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, a także podniesienie świadomości prawnej i obywatelskiej poprzez różnorodne działania edukacyjne.

 

 W ramach działań edukacyjnych przekazujemy Państwu NIEODPŁATNIE następujące materiały:
 apteczka PRAWNA dla rodziców, pt.: „ROZWÓD/SEPARACJA RODZICÓW, A OPIEKA NAD DZIECKIEM” (z opcją wydruku).

Z prośbą o ich rozesłanie za pośrednictwem e-dziennika do uczniów/rodziców, jak i zamieszczenie na stronie internetowej szkoły, czy też na profilu szkoły na Facebooku. Mamy nadzieję, że będą pomocnym narzędziem dla młodzieży i rodziców.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdą Państwo na dedykowanej dla Powiatu stronie internetowej.

Z poważaniem,

Zespół ds. obsługi punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego
Stowarzyszenie SURSUM CORDA (łac. „w górę serca”)
ul. Lwowska 11  |  33-300 Nowy Sącz
tel. 18 44 11 994 (pon.-pt. 8.00-16.00)

pomoc-prawna@sc.org.pl

www.pomocprawna.sc.org.pl