PROJEKTY:

PO WER – “Ponadnarodowa mobilność uczniów”, CMI, „Lekcja o Funduszach Europejskich VII”

 

Pracownia Kompetencji Cyfrowych” w I LO we Włodawie

 I liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki we Włodawie otrzymało za udział w konkursie „Pracownia Kompetencji Cyfrowych”, organizowanym przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową, Państwowy Instytut Badawczy -Mobilną Pracownię Komputerową. W skład zestawu MPK wchodzą: 16 szt. laptopów wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem NetSupport School, szafa do przechowywania laptopów, monitor interaktywny ze stojakiem oraz access point wifi.

Pracę konkursową (treść i grafikę), hasło kampanii w mediach społecznościowych skierowanej do nastolatków nt. Cyberzagrożeń przygotowały: Karolina Wojtal i Paulina Gąsiorowska z klasy 4b.

W czerwcu 2023r., na lekcjach informatyki uczniowie zrealizowali 2. moduł kursu Bezpieczni w sieci. „Cyberzagrożenia. Nie wpadnij w sieć przestępcy”, dostępnego na stronie pracowniakompetencjicyfrowych.pl.

Projekt realizowany był pod opieką p. Monika Paterek-Chojnackiej.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

———————————————————————————————————-

PO WER

Projekt ”Spotkanie z żywą historią – mobilność edukacyjna drogą do rozwoju uczniów” został zrealizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie, we współpracy z grecką szkołą. Projekt skierowany był do 20 uczniów klas licealnych, z wyjątkiem uczniów klasy maturalnej. Głównym celem projektu było umożliwienie młodzieży zdobycia kompetencji kluczowych, niezbędnych w społeczeństwie obywatelskim. Projekt dążył do tego, aby młodzież aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym, podejmując świadome i autonomiczne działania w przestrzeni publicznej. Realizacja projektu odbyła się poprzez wyjazd mobilności, który pozwolił uczniom lepiej zrozumieć rolę aktywizmu społecznego oraz znaczenie wydarzeń historycznych w kształtowaniu współczesnych stosunków międzynarodowych. Szansa udziału w projekcie pozwoliła uczniom rozwijać wiedzę i umiejętności związane z partycypacją obywatelską, włączaniem się w życie społeczne, wykorzystywaniem prawa wyborczego, przynależnością do partii politycznych, sprawowaniem funkcji publicznych oraz zaangażowaniem w działalność organizacji pozarządowych. Dzięki projektowi, młodzież lepiej poznała swoje możliwości i zrozumiała wartość własnego zaangażowania w życie społeczne. Poprzez aktywny udział w mobilności, uczniowie rozwijali swoje postawy wobec świata, odrzucając nacjonalistyczne upodobania. Projekt przyczynił się do wyrównania szans uczniów w zdobywaniu kwalifikacji niezbędnych do życia we  współczesnym świecie. Projekt ”Spotkanie z żywą historią – mobilność edukacyjna drogą do rozwoju uczniów” miał na celu kształtowanie obywatelskiego charakteru społeczeństwa poprzez zaangażowanie młodzieży w aktywną działalność społeczną i poznawanie kluczowych wydarzeń historycznych.

 

——————————————————————————————————————————————————–

„Lekcja o Funduszach Europejskich VII”

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Lekcja o Funduszach Europejskich VII”, której organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 Tegoroczna edycja projektu poświęcona jest zagadnieniom rozwoju lokalnego. Uczniowie poprzez grę planszową i materiały edukacyjne zrozumieją czym jest zaangażowanie mieszkańców w rozwój miejscowości i skąd brać środki na finansowanie pomysłów, które zmieniają lokalną przestrzeń. Zapoznają się również z wieloma zagadnieniami dotyczącymi Funduszy Europejskich. Dowiedzą się także o dedykowanym wsparciu, jakim zostanie objęty makroregion w latach 2021-2027, tj. o nowym programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Idea akcji opiera się na szczegółowo zaprojektowanych scenariuszach zajęć i materiałach dydaktycznych. Nasza placówka otrzymała pakiet materiałów dydaktycznych: broszury, upominki dla uczniów, gry planszowe, a także konspekt lekcji, na podstawie których przeprowadzone zostaną ciekawe i niekonwencjonalne zajęcia.

Po zrealizowanych lekcjach, nauczyciele wraz z uczniami będą mogli wziąć udział w konkursie pn. „PROJEKT: SZKOŁA!” i zgłosić swój pomysł na nowe inwestycje w lokalnej przestrzeni. Dla autorów najciekawszych prac,  organizatorzy przewidzieli wartościowe nagrody, które będą wspierać edukację w szkołach.

Więcej informacji o projekcie: www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja

————————————————————————————————————————————————–

„Centrum Mistrzostwa Informatycznego”

Przez dwa lata, w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022, I LO uczestniczyło w 2 i 3 edycji projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Otrzymaliśmy grant finansowy na realizację celów projektu. Patronem projektu był MEN, NASK, MC, partnerami uczelnie techniczne Politechnika Łódzka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska. Nasza szkoła bezpośrednio podlegała pod Politechnikę Warszawską.

Młodzież uzdolniona informatycznie miała możliwość nauki tworzenia algorytmów, doskonalenia pisania programów w języku C++, programowania robotów oraz sprawdzenia swoich umiejętności w zawodach algorytmicznych i wielu konkursach m. in. III Ogólnopolskich Zawodach Algorytmicznych, IX Ogólnopolskim Konkursiem Informatyczny dla szkół ponadpodstawowych „InfoSukces”, Ogólnopolskim Konkursie „Geniallne Miejsca na mapie”. W ramach zajęć kóła infomatycznego.

————————————————————————————————————————————————-

Projekt “Ponadnarodowa mobilność uczniów”

 

Celem projektu realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie był rozwój kompetencji ´kluczowych uczniów, w szczególności: kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się, kompetencje obywatelskie oraz kompetencje w zakresie wielojęzyczności. ´
Uczniowie podczas mobilności zdobyli wiedzę na temat najważniejszych wydarzeń historycznych mających wpływ na obecne ´stosunki międzynarodowe oraz przyczyniających się do procesu integracji europejskiej. Zajęcia oscylowały wokół pojęć demokracji, sprawiedliwości, równości, obywatelstwa i praw obywatelskich.

Partnerem projektu była litewska szkoła Juodsiliai Silas Gymnasium. W projekcie wzięło udział 40 uczniów uczących się w naszej szkole w klasach I, II, którzy w podziale na dwie 20-osobowe grupy, wspólnie z opiekunami wyjechali na 10-dniową mobilność do Wilna.        

Katarzyna Grzywaczewska, szkolny koordynator projektu    

W dniach 20 – 29 września wzięliśmy udział w wyjeździe edukacyjnym w ramach projektu. Spędziliśmy dziesięć pełnych wrażeń dni na zwiedzaniu zabytkowych (i tych bardziej nowoczesnych) dzielnic Wilna. Zatrzymani na czas projektu w trzygwiazdkowym hotelu Panorama, przez pierwszy tydzień uczęszczaliśmy do położonej na obrzeżach miasta szkoły – Juodsiliu “Silo” Gimnazijai. A oto jak przebiegała nasza wycieczka…

Przez prawie cały czas trwania projektu braliśmy udział w zajęciach prowadzonych przez “Silo”. Zostaliśmy ciepło przywitani przez władze szkoły oraz przygotowaną na nasz przyjazd orkiestrę szkolną, której koncertu z przyjemnością wysłuchaliśmy. Do każdej grupy przypisani zostali wybrani przez szkołę uczniowie – dziewczyny, z którymi mieliśmy zajęcia, okazały się bardzo sympatyczne, dzięki czemu panowała na nich bardzo wesoła i zabawna atmosfera.

Nie brakowało jednak prawdziwych wrażeń – mieliśmy okazję uczestniczyć w dość szalonych zajęciach muzyczno –  tanecznych oraz gry na tradycyjnych litewskich instrumentach. Każdy z obecnych prędzej czy później został nimi oczarowany. Sztuka nie bierze jeńców! 🙂

Z kolei w sali biologicznej oglądaliśmy projekcje filmów 2.5D w specjalnie do tego przeznaczonych okularach, które różniły się znacznie od tych typowo kinowych. Szczerze mówiąc, wyglądaliśmy jak urwani z cyberpunkowej metropolii.

Rozegraliśmy również mecz siatkówki w sali gimnastycznej. Punkty wyświetlano na profesjonalnej tablicy wyników, niczym prosto z meczy transmitowanych w telewizji! Na tej samej sali graliśmy wspólnie także w koszykówkę.

Zorganizowano dla nas nawet zajęcia z robotyki! Budowaliśmy mini-pojazdy z klocków lego i odbywaliśmy mordercze bitwy na podłodze. O ile nasze konstrukcje nie rozpadły się wcześniej…

Poza szkołą mieliśmy okazję podziwiać zabytki Starego Miasta z Ostrą Bramą na czele. Nie wspominając już o zwiedzeniu tak wielu tamtejszych kościołów i cerkwi, między innymi kościoła św. Anny, Świętego Ducha, św. Kazimierza i św. Jana, na archikatedrze św. Stanisława kończąc.

Wzięliśmy również udział w miejskiej grze terenowej z użyciem mapy. Szukaliśmy w okolicy konkretnych punktów, przy których robiliśmy wspólne zdjęcia. Wciąż pamiętam perypetie związane z poszukiwaniami obu pomników Mickiewicza… Ha, ha!

Lecz nie ograniczyliśmy się tylko do zwiedzania Wilna. Odwiedziliśmy między innymi zamek w Trokach (stojący pośrodku jeziora!) oraz osadzoną tam karaimską wioskę. Zagościliśmy także w oddalonym o wiele kilometrów Kownie. A nawet stanęliśmy na szczycie Baszty Giedymina i dziewiętnastym piętrze Wieży Telewizyjnej.

A gdy dzień się kończył, zatrzymywaliśmy się na chwilę w restauracji Sakwa, gdzie zajadaliśmy się pysznymi potrawami tradycyjnej kuchni litewskiej i omawialiśmy wszystkie wrażenia, które przeżyliśmy danego dnia. Potem mieliśmy czas wolny: mogliśmy chodzić do sklepów, spacerować, odwiedzać księgarnie… no i był jeszcze McDonald. A to przecież niezwykle ważne! 😀

Kamil Małachowicz z kl. III A3