klasa ogólna

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Klasy

Kategoria:

ogólna

PRZEDMIOTY NAUCZANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

 

- język angielski
- biologia albo geografia

- wiedza o społeczeństwie

 NAUCZANE JĘZYKI OBCE:

 - język angielski
- drugi język do wyboru: język niemiecki albo język francuski, albo język hiszpański, albo język rosyjski

 Warunkiem utworzenia grupy jest minimum 10 osób chętnych do nauki danego języka na określonym poziomie (podstawowy lub kontynuacja).

Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych rozwijaniem umiejętności ogólnych oraz sportowych. Zajęcia z przedmiotów w zakresie rozszerzonym oraz wychowania fizycznego umożliwiają kontynuowanie nauki na kierunkach studiów, takich jak: turystyka, hotelarstwo, kosmetologia, fizjoterapia, ratownictwo, wychowanie fizyczne, biologia, geografia, socjologia, europeistyka, politologia.