klasa humanistyczna 2020

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Regulamin i klasy

Kategoria:

Slajd1

Klasa humanistyczna

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

język polski

język angielski

historia albo wiedza o społeczeństwie

 Grupa językowa lub grupa z przedmiotem rozszerzonym zostanie utworzona w danej klasie, gdy zbierze się minimum 10 osób. 

Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia humanistyczne. Absolwenci klasy humanistycznej mogą kontynuować edukację na kierunkach prawniczych i społecznych, m. in. takich jak: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, europeistyka, filologia polska, anglistyka, pedagogika, prawo, psychologia, stosunki międzynarodowe, socjologia.

We wszystkich klasach drugi język do wyboru:

język rosyjski, język niemiecki – kontynuacja

język francuski – od podstaw