klasa społeczno - prawna 2022

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Regulamin i klasy

Kategoria:

 klasasp

Klasa społeczno - prawna

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

język polski

język angielski

historia albo wiedza o społeczeństwie

 Grupa językowa lub grupa z przedmiotem rozszerzonym zostanie utworzona w danej klasie, gdy zbierze się minimum 10 osób. 

Profil klasy skierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia humanistyczne. Absolwenci klasy humanistycznej mogą kontynuować edukację na kierunkach prawniczych i społecznych, m. in. takich jak:  prawo, administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia, filologia polska, historia, anglistyka, pedagogika, stosunki międzynarodowe.

język rosyjski, język niemiecki – kontynuacja

język francuski – od podstaw

Grupa językowa może powstać, jeśli będzie liczyła minimum 10 uczniów.