klasa ogólna 2020

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Regulamin i klasy

Kategoria:

Slajd4

Klasa ogólna

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

geografia

język angielski

wiedza o społeczeństwie albo matematyka

 Grupa językowa lub grupa z przedmiotem rozszerzonym zostanie utworzona w danej klasie, gdy zbierze się minimum 10 osób. 

Profil klasy skierowany jest do osób, które chcą zdobyć interdyscyplinarną wiedzę na temat otaczającego nas świata. Absolwenci klasy ogólnej mogą kontynuować edukację na kierunkach humanistycznych i społecznych oraz przyrodniczych i ścisłych, m. in. takich jak: administracja, ekonomia, bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe, geodezja i kartografia, logistyka, geografia, inżynieria środowiska, geologia, gospodarka przestrzenna czy stosunki międzynarodowe.

 

We wszystkich klasach drugi język do wyboru:

język rosyjski, język niemiecki – kontynuacja

język francuski – od podstaw