klasa ogólna 2020

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Klasy

Kategoria:

Slajd4

Klasa ogólna

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:

geografia

język angielski

wiedza o społeczeństwie albo matematyka

Absolwenci klasy ogólnej mogą kontynuować edukację na różnych kierunkach, np.  humanistycznych i społecznych, takich jak: anglistyka, geografia, matematyka, administracja, dziennikarstwo, europeistyka, pedagogika, psychologia, stosunki międzynarodowe, socjologia, logistyka czy zarządzanie.

 

We wszystkich klasach drugi język do wyboru:

język rosyjski, język niemiecki – kontynuacja

język francuski, język hiszpański – od podstaw