Home

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Kategoria:

Szanowni Państwo,
Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie,
w związku ze zmianą rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od dnia 19 października uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie będą uczyli się w trybie zdalnym, ponieważ nasze liceum jest szkołą ponadpodstawową znajdującą się w strefie czerwonej.
W związku z powyższym zaktualizowane zostały procedury funkcjonowania szkoły w okresie zdalnego nauczania przyjęte Zarządzeniem Nr 27/20 z dnia 19.10.2020 r., które załączam (procedury z dnia 08.10.2020 r. straciły moc).

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W OKRESIE ZDALNEGO NAUCZANIA

Kategoria:

14 października to szczególny dzień.

Dzień Edukacji Narodowej -

święto polskiej szkoły, jej nauczycieli, pracowników i … uczniów.

W czasach renesansu wielki reformator, pisarz i polityk Andrzej Frycz – Modrzewski w dziele „ O poprawie Rzeczpospolitej ” odwoływał się do tematu szkolnictwa i wyrażał szacunek dla pracy nauczyciela.
W czasach oświecenia uchwałą sejmową 14 października 1773 roku ustanowiono i powołano Komisję Edukacji Narodowej, powierzając jej całokształt prac związanych z organizacją szkolnictwa. Eksperci pod wodzą Hugona Kołłątaja opracowali trzystopniowy model szkół podstawowych i średnich. Należy dodać, że aż do roku 1780 język polski nie był osobnym przedmiotem nauczania – stał się nim dopiero dzięki pracom Komisji Edukacji Narodowej.

Szanowna Dyrekcjo, Drogi  Nauczycielu, Wychowawco!

 „Myślisz …

Czy będą prawi? I czy zawsze

swą wiedzą będą innym służyć?

Czy będą prosto w oczy patrzeć

i nie odwracać się od ludzi?

I masz nadzieję, że tak będzie,

i twarz w uśmiechu Ci młodnieje...

Jakbyś już teraz jasno wiedział,

że się spełniają Twe nadzieje!"

Życzymy radości zasiewu, wytrwałości oczekiwania i najpiękniejszych zbiorów tam, gdzie codziennie zostawicie swoje serce, swój umysł i swoje siły. Życzymy niepokoju, który nie pozwala trwać bezczynnie, szerokiego spojrzenia, które pomaga dostrzegać prawdy ukryte, takiej radości, przy której smutek zamiera, a pragnień tak czystych, że od nich niebo błękitnieje.

Ciepłe słowa kierujemy także do wszystkich niepedagogicznych pracowników liceum, którzy dbają o to, byśmy mogli uczyć się w przyjaznej uczniom, czystej i bezpiecznej szkole. Życzymy zdrowia, zadowolenia, spełnienia marzeń. Nie zaznawajcie kłopotów i trosk, bądźcie pogodni i uśmiechnięci.

den20

Kategoria:

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W FORMIE STACJONARNEJ

Szanowni Państwo,

Rodzice, Uczniowie, Pracownicy Szkoły,

Zarządzeniem Nr 25/20  z dnia 08 października 2020 r. dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie, po wyrażeniu zgody przez organ prowadzący i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego we Włodawie

zawieszam w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki wszystkie zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej od 09.102020 r do 16.10.2020 r.

Zawieszenie zajęć wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jednocześnie informuję, że  w ww. terminie zajęcia będą odbywały się w formie nauczania zdalnego.

Z poważaniem

dyrektor liceum

/-/ Arlena Krawczuk

PROCEDURY  FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W OKRESIE ZDALNEGO NAUCZANIA

ZARZĄDZENIE Nr 25/20

85

Lat

1234

Projekty

121

Nagrody

312

Uczniów