Home

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Kategoria:

Tegoroczna edycja Narodowego Czytania, tym razem poświęcona "Balladom i romansom" Adama Mickiewicza, odbyła się w progach naszego liceum 19 września. Wśród lektorów znaleźli się szanowni goście: dyrektor szkoły Arlena Krawczuk, zastępca starosty powiatu Tomasz Korzeniewski, zastępca burmistrza miasta Wiesław Holaczuk, przewodnicząca Rady Rodziców Honorata Słomiany oraz o. Adam Kacała, a także uczennice z klasy III B. Oprócz tradycyjnej formy czytania mieliśmy okazję obejrzeć spektakl teatralny „Romantyczność” w wykonaniu uczniów klas IV A i C oraz posłuchać naszych szkolnych instrumentalistów. Uczestnicy tego wydarzenia mogli nie tylko obcować z literaturą piękną i sztuką, ale także zapoznać się z twórczością naszego wieszcza narodowego od strony historycznoliterackiej. Dzięki temu nie musieli już wybierać jak bohaterowie ballad między sercem a rozumem.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację szkolnej akcji Narodowego Czytania!

K. W. z kl. III B

Kategoria:
ZARZĄDZENIE Nr 17/22
Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie
z dnia 16 sierpnia 2022 r.
w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym ustalenia
wysokości opłat za posiłki w stołówce i wyżywienie
w internacie I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie

ZARZĄDZENIE Nr 17/22 - pdf

 

85

Lat

1234

Projekty

121

Nagrody

312

Uczniów