Home

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Kategoria:

Trzecie miejsce Szymona Zguczyńskiego w turnieju Z UKS-u do AZS-u 2021. Studiuj w Lublinie.

W rozegranym 24.09.2021 r. w Lublinie turnieju tenisa stołowego "Z UKS-u do AZS-u 2021. Studiuj w Lublinie" wystartowało trzech uczniów I LO im.Tadeusza Kościuszki we Włodawie: Magdalena Bytof (kl IIIC), Bartosz Zawadewicz (kl IIC) i Szymon Zguczyński (kl IC). Wśród bardzo mocnej konkurencji (41 zawodników) bardzo dobrze spisał się Szymon Zguczyński zajmując, trzecie miejsce. Uzyskany wynik daje prawo udziału w zawodach ogólnopolskich.

Magda Bytof zajęła 7. miejsce, Bartosz Zawadewicz 25.

Dziękujemy za godne reprezentowanie barw szkoły.

uks azs 2021SZ

 

sport1

Kategoria:

Szanowni Państwo,
Rodzice, Uczniowie, Pracownicy Szkoły,

na podstawie zarządzenia Nr 16/21 z dnia 14 października 2021 r. dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie, po wyrażeniu zgody przez organ prowadzący i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie
zawieszam zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w trybie stacjonarnym dla oddziału 3cg od 15.10.2021 r. do 21.10.2021 r.
Zawieszenie zajęć wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jednocześnie informuje, że w wymienionym oddziale w ww. terminie będzie odbywało się nauczanie zdalne.

Oddziały 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3csp uczą się w trybie stacjonarnym.

Podczas nauki zdalnej obowiązują procedury będące załącznikiem do Zarządzenia Nr 27/2020 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie z dnia 19 października 2020 r.

Podczas nauki stacjonarnej obowiązują procedury będące załącznikiem do Zarządzenia Nr 19/2020 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Ww. procedury są dostępne na stronie www szkoły.

Zarządzenie Nr 16/21

Z poważaniem
Małgorzata Siedlik
wicedyrektor liceum

Kategoria:

Szanowni Państwo,
Rodzice, Uczniowie, Pracownicy Szkoły,
na podstawie zarządzenia Nr 14/21 z dnia 11 października 2021 r. dyrektora I Liceum ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie, po wyrażeniu zgody przez organ prowadzący i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie zawieszam zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w trybie stacjonarnym dla oddziałów 3ag, 3bg, 3asp, 3bsp od 11.10.2021 r. do 18.10.2021 r.
Zawieszenie zajęć wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jednocześnie informuje, że w wymienionych oddziałach ww. terminie będzie odbywało się nauczanie zdalne.
Pozostałe oddziały uczą się w trybie stacjonarnym.
W czasie realizowania zajęć w szkole obowiązują procedury stanowiące załącznik do Zarządzenia Nr 19/2020 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie z dnia 26 sierpnia 2020 r.
Podczas nauki zdalnej obowiązują procedury będące załącznikiem do Zarządzenia Nr 27/2020 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie z dnia 19 października 2020 r.
Podczas nauki stacjonarnej obowiązują procedury będące załącznikiem do Zarządzenia Nr 19/2020 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 14/21

Ww. procedury są dostępne na stronie www szkoły.
Z poważaniem
Małgorzata Siedlik
wicedyrektor liceum

85

Lat

1234

Projekty

121

Nagrody

312

Uczniów