Home

Szkolna 1
22-200 Włodawa

informacje

Kategoria:

W roku szkolnym 2016/2017 do egzaminu maturalnego w I LO im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie przystąpiło ogółem 89 uczniów. Egzamin maturalny zdało 86 osób, co stanowi 97%. Jest to wynik wyższy od zdawalności w kraju (84,4%), w woj. lubelskim (84%) oraz w powiecie włodawskim (88%).

wynikiM2017

            Średnie % wyniki egzaminów maturalnych są wyższe od wyników w powiecie, województwie i kraju z następujących przedmiotów: język polski (PP), matematyka (PP), język angielski (PP), biologia (PR), fizyka (PR), historia (PR), WOS (PR) oraz chemia (PR).

Porównanie średnich % wyników uczniów

z pisemnego egzaminu maturalnego 2017

(dla absolwentów liceum ogólnokształcącego)

 PRZEDMIOT/

POZIOM

 POWIAT WŁODAWSKI

 WOJ. LUBELSKIE

 KRAJ

 I LO IM. T. KOŚCIUSZKI

JĘZYK POLSKI PP

64

59

59

70

JĘZYK POLSKI PR

32

46

52

47

MATEMATYKA PP

62

60

60

66

MATEMATYKA PR

41

49

47

41

JĘZYK ANGIELSKI PP

74

75

77

82

JĘZYK ANGIELSKI PR

60

63

65

64

JĘZYK NIEMIECKI PP

85

76

72

79

JĘZYK ROSYJSKI PP

58

67

67

63

JĘZYK ROSYJSKI PR

47

56

64

52

BIOLOGIA PR

40

41

41

47

FIZYKA PR

45

48

46

50

GEOGRAFIA PR

24

37

36

29

HISTORIA PR

35

32

36

40

WOS PR

31

29

29

38

CHEMIA PR

46

46

44

49

EB, MP

Kategoria:

Drodzy Uczniowie!

Nasza szkoła bierze udział w kolejnej edycji programu „Stypendia świętego Mikołaja”.

Termin przyjmowania wniosków stypendialnych na rok szkolny 2017/2018 upływa 22 września.

W tym roku przyznamy jedno stypendium jednorazowe lub roczne (w zależności od wysokości funduszy).

Po materiały (druki wniosków) prosimy zgłaszać się do koordynatora programu (biblioteka szkolna - codziennie od 8.30 do 15.30).

Regulamin programu oraz kryteria ubiegania się o stypendium dostępne są w bibliotece szkolnej, a także na stronie internetowej: stypendia.mikołaj.org.pl

Szkolny koordynator programu stypendialnego

85

Lat

1234

Projekty

121

Nagrody

312

Uczniów